Zoveel smaken duurzame indices zijn er

Passief beheer wint terrein binnen het duurzame beleggingsuniversum. Volgens de nieuwste editie van Morningstar’s Global Sustainable Fund Flows is per ultimo juni 2023 ongeveer 28% van de in Europa belegde duurzame activa (die 80% van de mondiale activa uitmaken) passief beheerd. In drie jaar tijd is dat percentage bijna verdrievoudigd. In de Verenigde Staten, een veel kleinere markt als het gaat om ESG, vormen passieve strategieĆ«n bijna 40% van de totale activa.

Het (voor de hand liggende) uitgangspunt is dat om een passief fonds te creĆ«ren, een benchmark nodig is. In dit geval is dat een index die is opgebouwd volgens ESG-criteria (Environmental, Social, Governance). In de meeste gevallen is het uitgangspunt een traditionele index, waarop filters worden toegepast (via negatieve en/of positieve selectie) om beleggingen te elimineren die daar niet aan voldoen. De reductie van het startuniversum is meer of minder gevoelig, afhankelijk van de zwaarte van de toegepaste…

Lees verder bij www.morningstar.nl