Zo werkt de Morningstar ESG Risk Rating

De ESG Risk Ratings meten de mate waarin de economische waarde van een bedrijf risico loopt door ESG-factoren of, technischer uitgedrukt, de omvang van de niet-beheerde ESG-risico’s van een bedrijf. De ESG Risk Rating van een bedrijf bestaat uit een kwantitatieve score en een risicocategorie.

De rating is zeer gedetailleerd opgezet, aangezien kwesties en indicatoren op sub-sectorniveau worden besproken en vastgesteld. De rating is bedrijfsspecifiek; dat wil zeggen dat de selectie van kwesties en de weging van indicatoren betrekking hebben op de individuele situatie van een bedrijf.

De rating maakt een directe vergelijking en benchmarking van bedrijven over sectorgrenzen heen mogelijk. De Morningstar ESG Rating is eerder een “absolute” rating dan een relatieve. Dat betekent dat je bijvoorbeeld een bank kunt vergelijken met een mijnbouwbedrijf. Het maakt ook kwalitatieve aanpassingen van belangrijke parameters mogelijk, die de complexiteit weerspiegelen waarmee individuele…

Lees verder bij www.morningstar.nl