Ziek worden, wat is er geregeld?

zieke collega

Veel Support Professionals in vooral wat kleinere bedrijven zijn vaak ook betrokken bij HR-processen. Ziektegevallen van medewerkers horen hier ook bij. In dit blog gaan we in op wat er in Nederland wettelijk is vastgelegd ten aanzien van de verplichtingen die bedrijven (en werknemers) hebben bij ziekte. En wat hierbij belangrijke aandachtspunten zijn.

Wat is wettelijk vastgelegd?

In het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat werkgevers verplicht zijn om bij ziekte het loon van een werknemer gedurende 2 jaar maximaal 70% door te betalen. In de praktijk betalen de meeste werkgevers het eerste ziektejaar vaak 100% van het loon en vanaf het tweede jaar een lager percentage. Bijvoorbeeld 85% of 75%. Dit is vaak vastgelegd in een cao of in gewoon het arbeidscontract tussen werkgever en werknemer. Wanneer een werknemer na twee jaar nog steeds ziek is dan stroomt een werknemer in de WIA. WIA staat voor wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA is een uitkering. Uitgangspunt…

Lees verder bij www.secretaressenet.nl