Wikipedia-oprichter bekritiseert vanwege negatieve houding jegens Bitcoin