Je Werknemers Effectief Inwerken: De Voordelen & Beste Tips

De volgende stap na het aannemen van een gekwalificeerde kandidaat is het inwerkproces.

Tijdens het inwerkproces laat je een nieuwe medewerker zien hoe hij succesvol kan zijn in zijn rol en hem help je hem of haar zich aan te passen aan de bedrijfscultuur. Door de tijd te nemen om een team adequaat te trainen, kun je het personeelsverloop verlagen en de productiviteit verbeteren.

In dit artikel leggen we het belang van een goed inwerkproces uit en geven we een aantal effectieve manieren om werknemers te in te werken.

Waarom is het belangrijk om werknemers in te werken?

collegas-werknemers-tevreden-werk

Er zijn veel redenen waarom het belangrijk is om een grondig trainingsproces voor werknemers op te zetten, waaronder:

  • Verbeterde efficiëntie: Training helpt nieuwe werknemers om hun werk goed af te ronden. Minder fouten kan leiden tot meer efficiëntie voor het bedrijf.
  • Moedigt toekomstig leiderschap aan: Door werknemers vanaf het begin de nodige middelen te geven, kun je ze helpen zich zekerder te voelen om naar leiderschapskansen te reiken. Dit geldt vooral als je je richt op initiatieven voor leiderschapsontwikkeling.
  • Consistente voorwaarden: Een georganiseerd inwerkplan kan ervoor zorgen dat elke werknemer dezelfde informatie krijgt als ze voor het eerst bij het bedrijf gaan werken. Als iedereen op de hoogte is van het bedrijfsbeleid en de procedures, kan er minder verwarring ontstaan en kunnen de werkzaamheden soepeler verlopen.
  • Hogere productiviteit: Als werknemers weten wat het bedrijf van hen verwacht, kunnen ze aan hun taken beginnen zonder op aanwijzingen te wachten. Ze kunnen hun team helpen om de doelen van het bedrijf te bereiken.
  • Tevredenheid van werknemers: Als werknemers het gevoel hebben dat ze voorbereid zijn en hun werk goed doen, voelen ze zich misschien gelukkiger op het werk. Een goede training geeft ze ook een gevoel van ondersteuning, wat kan leiden tot een toename in werktevredenheid.
  • Verhoogde betrokkenheid: Werknemers die hun taakomschrijving kennen, kunnen goede werkgewoonten ontwikkelen. Door ze de kans te geven hun rol en verantwoordelijkheden te leren kennen, kunnen ze betrokken blijven bij hun werk.
  • Meer innovatie: Als je nieuwe werknemers een goede start geeft, kunnen ze gefocust blijven op hun werk, en een goed begrip van de bedrijfsdoelen kan leiden tot meer spontane innovatie. Bijscholing kan vaardigheden bieden die ze nodig hebben voor nieuwe verantwoordelijkheden.
  • Lager personeelsverloop: Als je tijd investeert in je personeel, is de kans groter dat ze bij het bedrijf blijven. Een goed inwerkproces kan ervoor zorgen dat ze zich welkom voelen.
  • Verbeterde reputatie: Werknemers die zich tevreden voelen over hun werkgever kunnen deze informatie verspreiden naar anderen die op zoek zijn naar een baan. Dit kan je talentenpool vergroten en het bedrijf een positieve reputatie geven.

Hier volgen 6 manieren waarop je je personeel effectief kunt inwerken:

1. Help werknemers doelen te stellen

werknemers-collegas-doelen-werken

Laat je werknemers, voordat je met de training begint, trainingsdoelen voor zichzelf stellen. Vertel ze waar je hun vooruitgang aan het einde van de training wilt zien. Help ze manieren te vinden om hun vooruitgang te meten en gefocust te blijven op het behalen van deze doelen. Je kunt een stimulans geven, zoals een gratis lunch of een cadeaubon, om ze te belonen voor hun harde werk.

2. Gebruik meerdere platforms

Het aanbieden van training via meerdere platforms, zoals bijvoorbeeld MyCademy, kan zorgen voor een boeiendere ervaring. Combineer persoonlijk leren met online video’s, trainingshandleidingen en levensechte projecten om werknemers te onderwijzen.

Door op meerdere manieren te leren, kunnen werknemers de stof echt begrijpen en aan hun vaardigheden werken. Het kan ook nuttig zijn om digitale bronnen aan te bieden waarnaar een werknemer kan verwijzen als hij of zij ooit hulp nodig heeft. Het maken van een uitgebreide how-to gids is een geweldige manier om zelfstandig leren aan te moedigen.

3. Laat medewerkers elkaar trainen

Jij bent misschien verantwoordelijk voor het inwerkproces, maar je kunt ook andere ervaren teamleden een deel van de training laten verzorgen. Dit zijn werknemers die je vertrouwt dat ze anderen goed kunnen opleiden.

Dit kan vooral handig zijn als ze met de nieuwe medewerker gaan werken. Maak duidelijk dat de nieuwe medewerker al zijn vragen aan deze leider kan stellen. Als je een deel van de training laat geven door een collega, kan dat de training comfortabeler maken.

4. Personaliseer training

werknemers-groep-blij-vrienden

Hoewel elke werknemer het beleid van het bedrijf kan leren, wil je misschien de rest van hun training personaliseren. Wanneer een nieuwe medewerker het inwerkproces doormaakt, vraag hem dan naar zijn leerstijl.

Misschien kom je erachter dat sommige werknemers liever zelf instructies lezen, terwijl anderen beter leren door middel van presentaties. Door je training aan te passen aan hun leerstijl, kun je nieuwe informatie effectiever delen.

5. Zorg voor permanente educatie

Nadat je een nieuwe medewerker hebt opgeleid, kan hij of zij gedurende het hele dienstverband worden bijgeschoold. Voortdurende educatie is een manier om de vaardigheden van een team verder te ontwikkelen en professionele groei aan te moedigen.

Mogelijkheden zoals workshops, seminars, retraites, lezingen, conferenties, abonnementen op online cursussen en één-op-één gesprekken zijn allemaal nuttige manieren om te blijven leren. Vragen aan medewerkers wat voor soort permanente educatie ze willen proberen is ook een goede manier om te laten zien dat je hun ontwikkeling waardeert.

6. Focus op harde en zachte vaardigheden

Naast aandacht voor technische vaardigheden, zoals het leren van programma’s of software, is het belangrijk om je te richten op het ontwikkelen van de zachte vaardigheden van teamleden. Dit zijn de vaardigheden die hen helpen om goed met anderen samen te werken. Zoek manieren om hun creatief denken, probleemoplossend vermogen, communicatie en conflictbeheersing aan te moedigen. Door de nadruk te leggen op zowel harde als zachte vaardigheden, kun je ze helpen een meer veelzijdige werknemer te worden.