Wat zijn passiva?

Leestijd: 4 minuten

Passiva zijn alle posten aan de rechterkant van de balans. Het laat zien hoe je onderneming is gefinancierd. In sommige definities wordt gesproken van alle schulden. De meningen daarover verschillen. Bij de eenmanszaak en de VOF vind je de post Eigen Vermogen. Het woord Eigen lijkt een tegenstelling tot het woord schuld.

Hoe dan ook, in de boekhoudkundige zin van het begrip, wordt het Eigen Vermogen gezien als een schuld aan de eigenaar c.q. eigenaren van het bedrijf. De verdeling van het totaal over de verschillende balansposten laat zien hoe het bedrijf gefinancierd is en of dat in de juiste verhoudingen gebeurd is.

Welke posten vallen onder de passiva?

Om te beginnen vind je aan de passiva kant het Eigen Vermogen. Dit is niks anders dan het verschil tussen de activa en de passiva. Het verschil is het Eigen Vermogen. Zoals gesteld, wordt dat beschouwd als een schuld aan de eigenaren. Dit kan zowel positief als negatief zijn. Als het een…

Lees verder bij hoebeginik.nl