Wat zijn aftrekposten?

Leestijd: 4 minuten

Aftrekposten zijn bedragen die in mindering worden gebracht op de belastbare som voor Inkomstenbelasting en voor vennootschappen op de winstbelasting, officieel Vennootschapsbelasting genaamd.

De kosten mogen dus daarvan worden afgetrokken, vandaar de benaming aftrekposten. Die aftrek zorgt ervoor dat het belastbaar bedrag lager wordt en daarmee neemt dus ook de te betalen belasting en/of premie volksverzekeringen af.

In de volksmond wordt vaak de term ‘van de belasting aftrekken’ gebruikt. Was het maar zo mooi zou je zeggen. De aftrekpost wordt niet rechtstreeks van het te betalen belastingbedrag afgetrokken, maar verlaagt, zoals je hierboven zag, het belastbare bedrag.

Hoe komt het dat er aftrekposten bestaan?

Het uitgangspunt bij de belastingheffing is dat bedrijven en personen belasting betalen over hun inkomen. Dat inkomen kan voortkomen uit werk (al dan niet in loondienst), vroegere arbeid (pensioen), een uitkering, inkomen uit andere…

Lees verder bij hoebeginik.nl