Wat is vlottende activa?

Leestijd: 3 minuten

Alle bedrijven hebben zogenaamde bedrijfsmiddelen nodig. Aan de linkerkant van een balans vind je de activa. Deze zijn op hun beurt onderverdeeld in 2 categorieën, de vaste activa en de vreemd vermogen kort (vlottende activa).

Deze vlottende activa blijven in de regel kort in de onderneming aanwezig en de waarde ervan verandert bijna dagelijks. Aan de andere kant vind je de zogenaamde passiva. Deze kant geeft inzicht in hoe de activa zijn gefinancierd.

Binnen de activa is er dus ook nog de opdeling in vaste en vlottende activa. De vaste activa zijn voor lange tijd in de onderneming aanwezig en zijn niet aan voortdurende veranderingen onderhevig. Je kunt dan denken aan een bedrijfspand, vervoermiddelen of winkel- of kantoorinrichting.

Welke balansposten worden tot de vlottende activa gerekend?

Voorraden: Hieronder wordt verstaan de waarde van de grondstoffen, halffabricaten en gereed product die een bedrijf direct beschikbaar heeft voor…

Lees verder bij hoebeginik.nl