Wat betekent extra comptabel?

Leestijd: 2 minuten

Extracomptabiliteit is van groot belang bij het opzetten en onderhouden van een boekhoudsysteem. Als je iets extracomptabel bijhoudt, betekent dat, dat het geen integraal onderdeel van de boekhouding wordt. De vraag is natuurlijk waarom je dat wou willen doen?

De voornaamste reden ligt verborgen in de wens van het bedrijf om bedrijfskundige en bedrijfseconomische analyses te kunnen maken. De boekhouding van een bedrijf is er in de regel vooral op ingericht om rapportages te maken voor fiscale doeleinden.

Voor een goede analyse van de bedrijfskundige aspecten zijn deze data meestal niet goed bruikbaar. Een post als afschrijvingen is vooral een fiscaal gegeven. Het zegt helemaal niets over de technische levensduur en de performance van een machine bijvoorbeeld.

Toewijsbare en ontoewijsbare kosten

Als je te maken hebt met toewijsbare kosten, dan vind je die vaak direct als zodanig terug in de boekhouding. Het beste voorbeeld hiervan zijn de kosten…

Lees verder bij hoebeginik.nl