Waarom daalt de koers van Vestas?

Sterk gestegen bouwkosten en hogere rentetarieven maken het moeilijk om windenergieprojecten rendabel te houden. Dat raakt turbinespecialist Vestas.

Het sentiment in de windindustrie is de afgelopen maanden drastisch verslechterd. Dit is ook te zien aan de koers van de Deense windturbinefabrikant Vestas, die sinds januari ruim 30% heeft prijsgegeven. Ondanks ambitieuze overheidsdoelstellingen op het gebied van duurzame energie, is er bij investeerders de laatste tijd veel minder animo voor windparken. De combinatie van sterk gestegen bouwkosten en hogere rentetarieven zorgt ervoor dat veel projecten niet langer rendabel te exploiteren zijn.

Recent leverde een Britse veiling voor de bouw van een windpark op zee geen enkele inschrijving op. Dat zal de orderontvangsten bij Vestas gaan raken. Het bedrijf zit bovendien nog met verliesgevende orders in zijn maag en…

Lees verder bij www.beleggersbelangen.nl