Vooruitblik op Unilever: alles draait om volumegroei

Consumentengoederengigant Unilever (UNA) komt donderdag met de resultaten over het vierde kwartaal en heel 2023 en daarbij draait alles om de omzetgroei. Die bedroeg in het derde kwartaal 5,2% en dat was conform verwachting, maar de uitsplitsing leverde een teleurstelling op. Want prijsverhogingen krikten het totale omzetcijfer wel op, maar het volume nam juist af.

Het omzetvolume stond in de voorbije kwartalen ook al onder druk en de trend lijkt te verergeren met -0,2% in het eerste kwartaal van 2023, vervolgens -0,3% in het tweede en -0,6% in het derde kwartaal.

De sleutelfactor voor de komende cijferpublicatie is of Unilever in staat zal zijn om de negatieve volumetrend te keren. Unilever’s eigen verwachting voor de totale omzetgroei in heel 2023 is ten minste 5%.

 

Is voorzichtigheid geboden?

Maar Morningstar-analist Ioannis Pontikis is voorzichtig over sommige van Unilever’s productcategorieen. Hij zegt dat ze “verscherpte concurrentie ondervinden van private-label en van…

Lees verder bij www.morningstar.nl