Vooruitblik op Heineken: volumes zijn de sleutelfactor

Kan Heineken (HEIA) de groei weer aanjagen? Dat is de belangrijkste vraag na ettelijke kwartalen van volumedaling in de bierverkopen. Prijsverhogingen hebben dat gecompenseerd, maar gedurende 2023 zagen we dat bierdrinkers daar steeds luider over begonnen te klagen. De inflatie drukt op ieders beschikbare budget en dus moest Heineken balanceren tussen prijzen verhogen en verder volume verliezen.

Positief is dat in de loop van 2023 de volumedaling wat verzachtte (4,2% versus 5,6% in het eerste halfjaar), maar de totale omzetgroei vertraagde eveneens (4,5% versus 6,6% in H1), omdat Heineken het verhogen van de prijzen moest temperen. Belangrijk is om te zien of de volumedaling verder afzwakt en of Heineken de totale omzetgroei weer kan stimuleren. In het huidge economische klimaat van hoge inflatie heeft Heineken dus te kapen met dezelfde problemen als de andere grote producten van cyclische consumentengoederen.

In Europa dalen de biervolumes al een lange tijd, in het derde kwartaal…

Lees verder bij www.morningstar.nl