Vier Belgische favorieten voor 2024

Een kijkje buiten de landsgrenzen levert soms verhelderende inzichten op. De beurs van Brussel heeft geen sterk jaar achter de rug, dus: the only way is up!

Euronext Brussel was absoluut een achterblijver in Europa in 2023. Dat betekent wel dat een aantal aandelen zeer laag gewaardeerd zijn en flink wat herstelpotentieel hebben. Hierbij een kwartet herstelkandidaten voor 2024.

Atenor: bodem is bereikt

Atenor is een vastgoedontwikkelaar (geen gereglementeerde vastgoedmaatschappij, gvv) met een lange staat van dienst. De focus lag aanvankelijk heel nadrukkelijk op kantoren, maar in de loop der jaren is er wel meer en meer aandacht gekomen voor de residentiële markt. Winkelvastgoed is altijd beperkt gebleven. De vastgoedportefeuille omvat liefst 34 projecten, verspreid over 1,2 mln m², in tien landen en veertien steden. Het is een bijzonder moeilijk jaar…

Lees verder bij www.beleggersbelangen.nl