Verwachting ING voor rentebaten stelt teleur

ING Group (INGA) heeft de winst in het vierde kwartaal van 2023 met ruim 40% zien stijgen, maar toch zijn beleggers teleurgesteld. Dat komt door de omzet, en dan specifiek de rente-inkomsten. Bovendien waarschuwt ING in de outlook voor 2024 voor lagere rente-inkomsten dan in 2023.

Die mededeling valt slecht bij beleggers en zij sturen met aandeel 9% in de min op 12 euro.

ING zegt in de toelichting op de resultaten uit te gaan van een positieve rente-omgeving in 2024 die “iets lager” zal zijn dan 2023. De totale inkomsten van de bank zullen “sterk blijven”  waarbij ING mikt op een groei van de fee-inkomsten met 5-10%. De kosten zullen naar ING’s eigen verwachting stijgen met zo’n 3%.

De rente-inkomsten in het vierde kwartaal lagen 153 miljoen euro lager dan een jaar eerder als saldo van hogere rente-inkomsten bij retailbankieren, maar lagere bij financial markets and treasury, omdat de financieringskosten stegen als gevolg van de algemene renteverhogingen door de centrale banken.

De…

Lees verder bij www.morningstar.nl