Verhaal van de Week | Zelf pensioen opbouwen in vijf stappen

Vooral zelfstandigen bouwen niet altijd voldoende pensioen op. Gelukkig zijn er sinds dit jaar ruime (fiscale) mogelijkheden om daar iets aan te doen. We loodsen u door een stappenplan om tot de ‘juiste pensioenoplossing’ te komen.

In Nederland werkt het pensioenstelsel volgens drie pijlers. De eerste pijler is de Algemene Ouderdomswet (AOW), een basispensioen dat door de staat wordt uitgekeerd. De tweede pijler omvat het pensioen dat via een werkgever wordt opgebouwd, vaak als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. De derde pijler betreft eigen pensioenaanvullingen, zoals fiscaal aantrekkelijke spaar- en beleggingsgelden, waaronder lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. Samengevoegd vormen deze pijlers de oudedagsvoorziening van een individu. Hoewel deze drie pijlers officieel zijn erkend, bestaat er informeel nog een vierde pijler, namelijk het…

Lees verder bij www.beleggersbelangen.nl