Value Stream Mapping en Continue Verbetering

Het doel van Value Stream Mapping (VSM) is continu procesverbetering om de winst positief te beïnvloeden. Kostenverlagingen en efficiëntieverbeteringen uit procesverbeteringen worden gecombineerd om het bedrijfsresultaat te verbeteren. VSM en voortdurende verbetering helpen om een grotere winstgevendheid te bereiken. Eerst is het belangrijk om te begrijpen wat deze processen zijn:

VSM is een visuele weergave van de huidige toestand en een verbeterplan voor toekomstige omstandigheden in de productie. Het helpt bedrijven bij het beoordelen, controleren en identificeren van procesverbeteringen. De resulterende waardekaart bevat informatie over arbeid en materialen en niet alleen over de productie van machines. Inherente verspillingen en verliezen die optreden in het hele proces worden gemakkelijker geïdentificeerd. VSM zou de voorloper moeten zijn van de implementatie van elk procesprogramma.

Continue verbetering (Continuous Improvement, CI) zoekt naar manieren om continu activiteiten te verbeteren en verspilling te verminderen. CI is belangrijk omdat dramatische operationele verbeteringen worden bereikt door de gestage opeenstapeling van kleine verbeteringen over een bepaalde periode.

Kosten verminderen

werk-zakelijk-kantoor-collega-overleg

Overtollige kosten kunnen het hele productieproces teisteren en onopgemerkt blijven. VSM kijkt naar het proces en de bijbehorende gegevens en stelt een gedetailleerd verslag op van wat er werkelijk gebeurt op de productievloer. Knelpunten worden geïdentificeerd en aanwijzingen over hoe ze zijn ontstaan worden geanalyseerd. Overtollige voorraden worden geïdentificeerd en aangepakt. VSM helpt ook bij het identificeren van slechte kwaliteit, een belangrijke oorzaak van verspilling. Het oplossen van de dubbele problematiek van overtollige voorraad en slechte kwaliteit levert kostenbesparingen op.

Verbeterde efficiëntie en productiviteit

VSM is ontworpen om nauwkeurig alle problemen in een proces aan het licht te brengen en inzicht te geven in de efficiëntie. Vaak komen er verschillende kleine problemen aan het licht die individuele aandacht vereisen. Kleine verbeteringen in het productieproces kunnen cumulatief zijn en na verloop van tijd grote besparingen opleveren. Het enige nadeel is dat je vaak veel tijd moet laten tussen kleine productieverbeteringen om echt vast te stellen of er kostenbesparingen worden gerealiseerd. VSM identificeert beperkingen en laat vervolgens zien waar verbeteringen mogelijk zijn. Het wordt gemakkelijker om te zien waar zich procesbeperkingen verbergen die de productiviteit beïnvloeden.

Om het VSM-proces succesvol te laten zijn, moet er een plan zijn voor follow-up en implementatie. VSM kan geen eenmalige gebeurtenis zijn waarbij medewerkers een paar uur worden ingezet en naar een vergaderzaal worden geroepen om te brainstormen. Het VSM-proces moet tot leven komen vanaf de post-its waarop ze zijn geschreven.

Vervolgprogramma’s zijn essentieel om de aanbevolen veranderingen te implementeren om kostenbesparingen en een beter resultaat te bereiken.

Neem contact op met Blom Consultancy voor meer informatie. Zij kunnen je helpen met je inspanningen op het gebied van Value Stream Mapping en continue verbetering.