Top-5 Aandelen Frontier Markets: Magna aan kop

Opkomende landen als China, India en Brazilië hebben zich de afgelopen decennia sterk ontwikkeld en laten zich steeds meer gelden op economisch en geopolitiek gebied. Daarmee groeiden zij steeds meer richitng het welvaartsniveau van Westerse landen. Zogenaamde frontier markets zijn de kleinere broertjes van emerging markets en staan nog aan het begin van deze onwikkeling. In veel gevallen is ook hier sprake van hoge economische groei, maar vanaf een nog relatief laag basisniveau. Die ontwikkeling biedt kansen voor beleggers.

Beleggen in frontier markets is echter geen sinecure. Zo is de de toegang tot effectenbeurzen en de liquiditeit van aandelenmarkten vaak een hindernis waar beleggers rekening mee moeten houden. Daarnaast zijn er risico’s, onder andere op het gebied van politiek, en zijn de corporate governance standaarden niet van eenzelfde niveau zoals we in ontwikkelde landen zien.

Tot slot zijn frontier markets volop in beweging qua ontwikkeling en dat betekent dat de term…

Lees verder bij www.morningstar.nl