10 Tips voor als je je Vrienden Niet Vertrouwd

Heb je het moeilijk om vriendschappen te onderhouden of heb je het gevoel dat je geen hechte of ‘echte’ vrienden hebt? Twijfel je aan de oprechtheid van je vrienden en zo ja, zet je je waakzaamheid op of duw je ze weg? Als dat zo is, dan worstel je misschien met vertrouwensproblemen.

Omdat vertrouwen centraal staat in gezonde relaties, kunnen vertrouwensproblemen in de weg staan van het kunnen relateren, binden en verbinden met mensen. Zonder vertrouwen kunnen je vriendschappen niet echt, oprecht of hecht aanvoelen. Met bewustzijn, moed en consequente oefening is het mogelijk je vertrouwensproblemen te overwinnen.

Dit artikel zal je helpen je vertrouwensproblemen met vrienden beter te herkennen, te begrijpen en te overwinnen, en vriendschappen te vormen die diep, echt en betekenisvol zijn.

Ga na welke vertrouwensproblemen je hebt

depri-vrouw-boos

De tekenen van vertrouwensproblemen kennen is een belangrijke eerste stap om te kunnen weten of je ze hebt en zo ja, hoe en waar ze de neiging hebben zich te vertonen.

Enkele van de veel voorkomende tekenen van vertrouwensproblemen zijn:

 • Onzekerheid: je zorgen maken over afgewezen, niet geliefd, of in de steek gelaten worden
 • Verwachtingen: verwachten dat iedereen je zal verlaten, verraden, liegen, of kwetsen
 • Achterdocht: je wantrouwig voelen over de bedoelingen, handelingen of woorden van mensen
 • Afwachten: overdreven gesloten zijn of aarzelen om je open te stellen voor anderen
 • Testen: een vriend voortdurend moeten testen om te zien of hij trouw, eerlijk of oprecht is
 • Jaloezie: je vaak bedreigd of jaloers voelen tegenover vrienden
 • Onafhankelijkheid: moeite hebben om hulp van anderen te vragen of te aanvaarden
 • Afhankelijkheid: overdreven aanhankelijk, controlerend, of behoeftig zijn in relaties

Als je eenmaal weet waarom, wanneer en hoe je vertrouwensproblemen opduiken, houden de volgende stappen in dat je dingen anders doet als ze zich voordoen. Gebruik de hieronder genoemde stappen en strategieën om je te helpen je wantrouwen en onzekerheid te overwinnen en sterkere banden met vrienden te ontwikkelen.

Vertrouw tot je een reden hebt om dat niet te doen

Probeer te beginnen met de veronderstelling dat iemand te vertrouwen is tot hij bewijst dat hij dat niet is, in plaats van te eisen dat mensen zichzelf bewijzen. Mensen die hoge vertrouwensverwachtingen hebben voelen zich zekerder in hun relaties en bieden ook meer mogelijkheden om vertrouwen te ontwikkelen. Niet iedereen zal de test ‘doorstaan’, maar dit kan je ook helpen echte vrienden vs nep vrienden gemakkelijker te herkennen.

Neem een kleine sprong in vertrouwen

Vertrouwen kan zich in een vriendschap niet ontwikkelen zonder een ‘sprong in vertrouwen’ te nemen, of te kiezen om iemand te vertrouwen, ook al weet je niet zeker of je dat kunt. Als je deze eerste sprong in vertrouwen neemt, is het een goed idee om klein te beginnen met iets dat niet te persoonlijk, gevoelig of belangrijk voor je is. Probeer bij nieuwe vrienden om een kleine gunst te vragen of iets persoonlijks te vertellen en vraag of ze het niet willen delen. Naarmate ze zich op kleine manieren bewijzen, werk je geleidelijk toe naar grotere verzoeken.

Ga er niet van uit dat het persoonlijk is

dingen-die-je-niet-tegen-een-man-moet-zeggen

Wees voorzichtig met het maken van aannames dat iemand onbetrouwbaar is, zonder eerst alle feiten te kennen. Bijvoorbeeld, als een vriend je niet meteen terug sms’t of belt, ga dan na wat er met hem aan de hand kan zijn. Het kan zijn dat ze in een vergadering zitten, een doktersafspraak hebben, of geen mobiel bereik hebben. Door er niet van uit te gaan dat het persoonlijk is, kun je de situatie vaak duidelijker zien en de ware bedoelingen van je vriend begrijpen.

Laat je zien en horen

Het kan moeilijk zijn om muren neer te laten als ze eenmaal gebouwd en versterkt zijn, dus de beste manier om dichter bij mensen te komen is door te stoppen met stenen neerleggen. Sterke relaties vereisen kwetsbaarheid, wat betekent dat je open en eerlijk blijft over je gedachten, gevoelens en behoeften, ook als dat eng is. Door jezelf te laten zien en horen, kun je authentieker zijn tegenover je vrienden, wat kan helpen je vriendschappen te verbeteren en vertrouwen op te bouwen.

Praat over problemen terwijl ze nog klein zijn

Communicatie kan een krachtige manier zijn om je relaties sterk en gezond te houden. Pak conflicten, meningsverschillen, of gekwetste gevoelens aan als ze ontstaan in plaats van ze te laten ophopen. Het kunnen doorwerken van meningsverschillen en het ophelderen van misverstanden leidt vaak tot een diepere, sterkere band.

Je kunt dit op een aantal manieren doen, waaronder:

 • ‘Oei’ of, ‘dat was een beetje hard’ zeggen als je je gekwetst of beledigd voelt
 • Iets noemen dat je vriend deed of juist niet deed dat je stoorde
 • Je vriend(in) vragen of hij/zij de volgende keer iets anders kan doen
 • Een misverstand ophelderen door te vragen wat je vriend bedoeld.

Kies de juiste vrienden

waarom-luie-mensen-succesvol-zijn

Als je merkt dat je al het gewicht in een vriendschap draagt, kan er meer aan de hand zijn dan vertrouwensproblemen. Door tijd te investeren in de juiste mensen, is de kans groter dat je eindigt met vrienden die je vertrouwen waard zijn. Als je betrouwbare vrienden hebt, is het veel gemakkelijker om vertrouwenskwesties te verwerken.

Goede vrienden zullen consequent je vertrouwen verdienen door deze kwaliteiten te vertonen:

 • Eerlijkheid
 • Wederkerigheid
 • Loyaliteit
 • Consistentie
 • Vriendelijkheid
 • Oprechtheid

Soms passen je vroegere vrienden niet meer bij je. Er zijn apps waarmee je nieuwe vrienden kunt maken, en ExpressVPN heeft een lijst samengesteld met de beste apps hiervoor. Het kan in het begin wat onwennig zijn, maar uiteindelijk kun je er een mooie vriendschap aan overhouden.

Weet wanneer je je verlies moet nemen

Soms schendt een vriend je vertrouwen op een manier die te kwetsend is, waardoor de relatie beschadigd raakt op een manier die niet meer hersteld kan worden. Zelfs goede vrienden maken er soms een zootje van, maar het is belangrijk dat ze hun fout erkennen, zich verontschuldigen, en zich inspannen om het goed te maken met je. Dit geldt vooral met vroegere vrienden of mensen die in het verleden je vertrouwen hebben beschaamd. Als ze niet bereid zijn moeite te doen om het met je goed te maken, kan het belangrijk zijn je verlies te beperken en je te richten op vriendschappen waar het vertrouwen beide kanten op gaat.

Vertrouw op je kracht

Als je weet dat je sterk genoeg bent om te kunnen omgaan met gekwetst worden, in de steek gelaten worden, afgewezen of zelfs verraden worden door andere mensen, is het veel gemakkelijker en minder eng om je open te stellen en anderen te vertrouwen. Omdat er altijd een risico aan verbonden is om mensen toe te laten en te vertrouwen, is het belangrijk je eigen kracht te kennen. Zo weet je dat je in orde zult zijn, zelfs als iemand je vertrouwen breekt.

Je kunt werken aan sterker worden en vertrouwen op je kracht door:

 • Je gevoelens te voelen in plaats van ze te verdoven, te vermijden, of te proberen ze tegen te houden die je niet leuk vindt
 • Oefen zelfzorg door je eigen emotionele en fysieke behoeften en wensen een prioriteit te maken
 • Zoek de ‘les’ of manieren waarop je groeide/leerde van moeilijke of pijnlijke ervaringen
 • Gebruik zelfcompassie oefeningen om vriendelijker te zijn in hoe je tegen jezelf praat/jezelf behandelt

Wees betrouwbaar

koffie-met-vrienden-tafel-mok-praten

Een van de beste manieren om vertrouwen op te bouwen en een vriendschap te versterken is de soort vriend te zijn die je zelf ook zou willen hebben. Uiteindelijk kun je alleen je eigen gedrag en reacties beheersen, maar betrouwbaar zijn zal mensen aantrekken met diezelfde kwaliteit. Beloften nakomen, geheimen bewaren, doorzetten, en loyaal zijn zijn allemaal goede manieren om te laten zien dat je betrouwbaar bent. Ook open en eerlijk communiceren en duidelijke signalen afgeven zijn belangrijk om vertrouwen op te bouwen, vooral in het begin van een vriendschap.

Wat veroorzaakt vertrouwensproblemen?

Vertrouwensproblemen komen vaak voort uit de vroege kindertijd interacties met verzorgers, ouders, familieleden, en vrienden. De manier waarop je ouders als kind met je omgingen kan blijvende gevolgen hebben voor hoe je als volwassene met anderen omgaat. Deze vroege interacties zorgden ervoor dat je een specifieke ‘hechtingsstijl’ vormde, die een model wordt dat je je hele leven gebruikt om met mensen om te gaan en contact te maken.

Als deze interacties in de kindertijd positief en liefdevol zijn, ontwikkelen mensen een ‘veilige’ hechtingsstijl die hen helpt zich gemakkelijk te hechten en met anderen in contact te komen. Wanneer deze interacties negatief zijn, hebben mensen de neiging om ‘onzekere’ hechtingsstijlen te vormen. Van onzekere hechtingsstijlen wordt aangenomen dat ze de oorzaak zijn van veel vertrouwensproblemen en ook in verband staan met meer relatie-ontevredenheid en gevoelens van eenzaamheid.

Je kunt een onzekere hechtingsstijl hebben als je als kind een aantal van deze ervaringen had:

 • Gekwetst, verwaarloosd of misbruikt worden door een verzorger
 • Je afgewezen, bekritiseerd, of slechts voorwaardelijk geliefd voelen door een verzorger
 • Niet kunnen zeggen wat je voelde, dacht, of nodig had
 • Je niet veilig en geborgen voelen bij verzorgers
 • Niet consequent in je lichamelijke/emotionele behoeften voorzien worden
 • Een verzorger die het ene zegt maar het andere doet

Vaak komen vertrouwensproblemen voort uit pijnlijke ervaringen die zich in het verleden voordeden en die je nu blijven beïnvloeden. Door deze oude problemen te erkennen, is het vaak mogelijk te kiezen anders te reageren als ze opkomen, in plaats van te vervallen in oude verdedigingspatronen die je ontgroeid bent. Tenzij je vrienden hebt die je niet kunt vertrouwen, kun je oude vertrouwensproblemen vaak overwinnen en hechte relaties met mensen opbouwen door je open te stellen, langzaam te gaan, en je communicatie te verbeteren.

Hoe kom ik over mijn vertrouwensproblemen heen?

vrouw-sterk

Je bewust worden van welke vertrouwensproblemen je hebt, waarom je ze hebt, en hoe ze zich manifesteren is een geweldige eerste stap. Het bezoeken van een therapeut kan bij dit proces helpen. De volgende stap is het aanleren van nieuwe, gezondere manieren om te reageren als je vertrouwensproblemen opduiken.

Waarom heb ik vertrouwensproblemen met vrienden?

De meeste vertrouwensproblemen ontstaan door pijnlijke ervaringen in het verleden in relaties met mensen die je in de steek lieten, je verraadden, of je pijn deden. Deze ervaringen kunnen ervoor zorgen dat je een onzekere hechtingsstijl ontwikkelt die zich als vertrouwensproblemen manifesteert.

Hoe kan ik bevriend zijn met iemand die vertrouwensproblemen heeft?

Medeleven, empathie en geduld kunnen helpen om langzaam vertrouwen op te bouwen met iemand die vertrouwensproblemen heeft, maar uiteindelijk moeten ze het meeste werk zelf doen om hun problemen te overwinnen.