Tip van de Week | Wachten op een beter klimaat

De Tip van de Week is een netbeheerder die goede papieren heeft om de winstgevendheid de komende jaren op te trekken. Regelgeving en het renteklimaat zijn daarbij cruciale factoren.

De sterk gestegen langetermijnrente spaart de koers van Elia Group niet. Die staat bijna 20% lager dan begin dit jaar en dat is logisch. Als defensief aandeel staat de waarde in rechtstreekse concurrentie met risicovrije obligaties, zoals Belgisch of Nederlands overheidspapier. Door de koersdaling dit jaar is het winstrendement bij Elia Group gestegen tot boven 4,5%, maar dat is toch amper 100 basispunten meer dan de risicovrije rente op overheidspapier.

Lage risicopremie

Een belegging in Elia Group levert dus een risicopremie van slechts 1 procent op. Daar staat tegenover dat het aandeel van de netbeheerder een lage risicopremie kan verdragen, dankzij het gereguleerde en…

Lees verder bij www.beleggersbelangen.nl