SPDR: ‘Europees kortlopend krediet gekoppeld aan langlopende staatsobligaties’

Europese centrale banken lijken van mening dat ze in een vergelijkbare positie verkeren als de Federal Reserve en hinten op de mogelijkheid om rentetarieven verder te verhogen als de inflatie niet snel genoeg afneemt. Een andere reële optie is dat de rentes langere tijd hoger blijven om de inflatie uit het systeem te persen.

Het potentiële probleem bij deze strategie is dat de groei al aanzienlijk is vertraagd. Door stijgende olieprijzen en aanhoudende kwantitatieve verkrapping, bestaat er risico op een langdurigere groeivertraging. Als de inflatie hardnekkig hoog blijft, zal een groeivertraging centrale banken niet onmiddellijk dwingen tot het verlagen van de rentetarieven, dus positionering in kortlopende staatsobligaties of Investment Grade is ook logisch voor Europese portefeuilles. Ondanks dat zijn de neerwaartse risico’s groot genoeg om enige bescherming te zoeken tegen een hardere landing door zowel te alloceren aan het begin van de curve als aan het lange eind….

Lees verder bij www.cashcow.nl