SEC en BTC ETF aanvragers Telefoneren te Midden van Speculaties over Goedkeuring ~ Crypto-Gids

In een recente ontwikkeling is de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) naar verluidt in gesprek met meerdere aanvragers die goedkeuring zoeken voor spot Bitcoin exchange-traded funds (ETF’s). Charles Gasparino, correspondent bij FOX Business, onthulde insiderinformatie en meldde dat de SEC een zeldzaam gezamenlijk telefoongesprek voert met potentiële Bitcoin ETF-indieners.

Onthulling van de evaluatiecriteria van de SEC

Tijdens het telefoongesprek zou de SEC het belang van een cash creatie model onderstrepen bij de aanvragers. Eleanor Terret, correspondent bij FOX, onthulde dat de SEC de aanvragers had opgedragen om alle verwijzingen naar in-kind redemptions uit hun aanvragen te verwijderen. Deze strategische zet heeft tot doel ervoor te zorgen dat er duidelijk wordt gekozen voor een op cash gerichte benadering.

Speculaties over mogelijke goedkeuring vóór 10 januari 2024

Marktexperts houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en speculeren dat het gezamenlijke…

Lees verder bij www.crypto-gids.nl