Salary Split: Alles wat je moet weten voor Slimmer Inkomensbeheer

Bent u een professional die in meer dan één land werkt? Dan kan het concept van salary split een belangrijk instrument zijn voor uw inkomensbeheer. Salary split is een financiële regeling die voordelig kan zijn bij internationale dienstbetrekkingen. Het maakt slim gebruik van de progressieve belastingtarieven van verschillende landen, wat kan resulteren in een aanzienlijke besparing.

Wat is salary split?

Een salary split is een regeling waarbij de beloning van een werknemer die in twee of meer landen actief is, opgedeeld wordt naar de hoeveelheid werk die in elk land verricht wordt. Door deze opdeling kan de werknemer in elk land belasting betalen volgens de lokaal geldende tarieven, die vaak progressief zijn. Dit betekent dat het eerste deel van het inkomen tegen een lager tarief belast wordt dan het laatste, wat leidt tot potentiële belastingbesparingen.

Hoe werkt het?

De salary split is afhankelijk van nationale wetgeving en belastingverdragen tussen landen. Wanneer een werknemer in het buitenland werkt voor een lokale werkgever of een vaste inrichting van een bedrijf, of als de werknemer meer dan 183 dagen in een ander land verblijft, kan het heffingsrecht verschuiven van het woonland naar het werkland. De beloning wordt dan opgesplitst en deels in het buitenland belast.

Om van een salary split gebruik te kunnen maken, moet u:

  • In meerdere landen werkzaam zijn.
  • Een redelijke beloning ontvangen voor uw werkzaamheden.
  • Rekening houden met voortdurende volks- en sociale verzekeringen in het woonland.
  • Bewust zijn van eventuele beperkingen op pensioenopbouw over buitenlands inkomen.

Aandachtspunten voor werkgevers

Voor werkgevers is het verwerken van een salary split in de loonadministratie een complexe zaak. Sinds 2023 bevat het Handboek Loonheffingen richtlijnen over de toepassing van salary splits in de payroll. Er zijn verschillende methodes die kunnen worden toegepast, afhankelijk van de situatie van de werknemer:

  • Evenredigheidsmethode: Deze is vaak van toepassing op reguliere werknemers en houdt rekening met het wereldwijde inkomen voor de berekening van de progressieve belastingtarieven.
  • Verrekenmethode: Meestal gebruikt voor bestuurders, commissarissen, sporters en artiesten, waarbij de buitenlandse belasting van de Nederlandse belasting wordt afgetrokken.
  • Aftrekmethode: Bij deze methode wordt alleen het in Nederland belastbare loon meegenomen in de berekening van de loonbelasting.

Wanneer een salary split overwegen?

Een salary split kan relevant zijn wanneer:

  • Een werknemer meer dan 183 dagen in een ander land werkt.
  • Een werknemer regelmatig werkt op locatie bij een buitenlands concernonderdeel.
  • Een grensarbeider in meerdere landen werkzaamheden verricht.

Het uitvoeren van een salary split vereist specialistische kennis. Organisaties zoals EY kunnen assistentie bieden bij het berekenen en toepassen van de juiste methode voor uw situatie, zodat de uiteindelijke loonheffingen correct aansluiten bij de verschuldigde inkomstenbelasting.

Tot slot

Salary split biedt interessante mogelijkheden voor kostenbesparing en optimalisatie van het netto-inkomen voor zowel werknemers als werkgevers. Echter, vanwege de complexiteit is het essentieel om goed geïnformeerd te zijn en indien nodig specialistisch advies in te winnen om te zorgen dat aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan. Zo kunt u als internationaal werkende of werkgever van internationale werknemers de loonadministratie correct inrichten en onverwachte fiscale kosten vermijden.

Blijf voor meer interessante artikelen De Nieuwe Reporter volgen.