Pimco | Kansen voor grondstoffen

Pimco is positief over de vooruitzichten van grondstoffen.

Grondstoffen hebben de neiging om te profiteren van hun extreem nauwe band met zowel de inflatie als de inflatieverwachtingen. Pimco wijst erop dat in de meeste delen van de wereld de algemene inflatie afneemt, maar de kerninflatie hardnekkig hoog blijft.

Op korte termijn ziet Pimco ondanks macro-economische tegenwind kansen voor olie. De verwachting is dat de vraag in 2023 de trendmatige groei zal overtreffen, omdat de Chinese economie zich blijft herstellen. Naarmate de groei en het reizen normaliseren, zou benzine en vliegtuigbrandstof daar het meest van profiteren en de vraag ondersteunen. Aan de aanbodzijde ziet de vermogensbeheerder dat de Amerikaanse schalieproductie vertraagt. Dit geeft de OPEC meer ruimte om de prijzen te beïnvloeden, zich te verdedigen tegen neerwaartse prijsrisico’s en marktaandeel te veroveren. Pimco denkt…

Lees verder bij www.beleggersbelangen.nl