Optimix: ‘Na eindejaarsrally daalt optimisme’

Optimix Vermogensbeheer gaat uit van een eindejaarsrally in aandelen, maar is aanmerkelijk minder optimistisch voor het begin van 2024. Dat minder positieve sentiment is gebaseerd op de verwachting dat de fors hogere kapitaalmarktrente zal doorsijpelen in de economie.

Her en der ziet Optimix al iets mindere macro-economische cijfers. De Duitse industrie draait verre van op volle toeren en de Amerikaanse arbeidsmarkt vertoont tekenen van afkoeling. De hogere rente lijkt interessant voor de obligatiemarkt, maar Optimix blijft voorzichtig met de langere looptijden, omdat er op de achtergrond ook het gevaar dreigt van hernieuwde inflatoire druk. Niet alleen de hogere energieprijzen, maar ook de dreiging van een loongolf speelt hierin mee.

Rentepauze

In oktober daalde de inflatie in de eurozone meer dan verwacht. De inflatiecijfers zijn nog altijd hoger dan het streven van 2% inflatie, maar voor de ECB was de dalende inflatietrend van de laatste maanden en de licht tegenvallende…

Lees verder bij www.cashcow.nl