opleidingen, het salaris en de trends

werken als secretaresse

Een secretaresse verricht over het algemeen ondersteunende en organiserende werkzaamheden ten behoeve van een afdeling of een of meerdere leidinggevenden. De werkzaamheden zijn bijvoorbeeld: het maken van afspraken, het organiseren van bijeenkomsten, het afhandelen van correspondentie (steeds vaker via e-mail) en het afhandelen van inkomend en uitgaand telefoonverkeer. De laatste jaren is het beroep van secretaresse nogal verandert. Het niveau is hoger geworden en de werkzaamheden zijn uitgebreider en inhoudelijker van aard. In dit blog gaan we terug in de tijd en bespreken we het ontstaan en de ontwikkelingen in het secretaressevak, de verdiensten en opleidingseisen. Ook gaan in op de dynamiek tussen mannen en vrouwen in dit veelzijdige beroep.

De geschiedenis van het vak

Secretariële beroepen zijn in de middeleeuwen al ontstaan. Het beroep noemde men toen ‘secretarum’ of ‘monnik’ en het werd voornamelijk door mannen uitgevoerd. Deze persoon was in dienst van een koning…

Lees verder bij www.secretaressenet.nl