Onderzoek: financiën woningcorporaties zijn verbeterd

Leestijd: < 1 minuut

De honderd grootste woningcorporaties in Nederland zagen in 2022 een aanzienlijke financiële verbetering, met een gemiddelde stijging van bijna 20% in hun operationele kasstroom vergeleken met 2021.

Deze toename is grotendeels toe te schrijven aan de verlaging van de verhuurderheffing, een extra belasting die in 2013 werd ingevoerd, maar nu bijna gehalveerd is.

Een andere factor die bijdroeg aan deze positieve financiële ontwikkeling was de daling in de rentes die corporaties betalen, mede mogelijk gemaakt door gunstigere voorwaarden voor leningen die door één specifieke huisvester werden onderhandeld.

Kosten versus Opbrengsten

Ondanks de verbeterde kasstroom, signaleert Finance Ideas dat de inkomsten vaak onvoldoende zijn om alle uitgaven te dekken, vooral die voor het verbeteren van woningen. De gemiddelde kasstroom per huurwoning bedroeg iets meer dan 1200 euro, terwijl de uitgaven voor verbeteringen, inclusief verduurzaming en…

Lees verder bij hoebeginik.nl