Obligaties | Oud achtergesteld bankpapier verdwijnt

Het volume van uitstaande CMS-obligaties van banken is nu gering. Dit geldt nog niet voor vergelijkbare obligaties van verzekeraars.

Banken hebben de afgelopen jaren veel van hun oude achtergestelde obligaties teruggekocht of afgelost. De meeste deden dit al in 2021 of 2022 vanwege de nieuwe regels die begin 2022 zijn ingegaan, waardoor dit soort leningen niet meer meetelt als eigen vermogen en relatief dure financiering is geworden. Ook dit jaar brachten nog enkele banken, waaronder Deutsche Postbank en NIBC Bank, een bod uit op enkele van hun achtergestelde CMS-obligaties.

Afbetaald

Dit zijn leningen waarbij de couponrente variabel is en periodiek verandert op basis van een vaste, veelal lange swaprente (Constant Maturity Swap). De looptijd van zo’n CMS-obligatie is meestal eeuwigdurend, waardoor een uitgevende instelling geen verplichting heeft om de…

Lees verder bij www.beleggersbelangen.nl