Nestlé | Frank vertekent het beeld

Operationeel is er weinig aan de hand met Nestlé en de ramingen werden bevestigd. De kracht van de Zwitserse frank vertekent het (koers)beeld en leidt tot verlaging van de winst per aandeel in CHF.

Over het derde kwartaal van 2023 rapporteerde Nestlé een organische omzetgroei van 7,8% (dus exclusief overnames/desinvesteringen en valutaschommelingen). Deze groei was volledig te danken aan het doorvoeren van prijsverhogingen (+8,4%), als gevolg van hoge inflatie. De organische volumegroei bedroeg -0,6% door toedoen van portefeuille-optimalisatie en capaciteitsbeperkingen. Gecorrigeerd voor het aantal handelsdagen in het derde kwartaal zou de volumegroei net positief zijn.

Richting het einde van het jaar verwacht CEO Mark Schneider van Nestlé dat de organische volumegroei weer positief is. Dit lijkt aannemelijk. In het vierde kwartaal van 2022 had deze met…

Lees verder bij www.beleggersbelangen.nl