Nederlandse maakindustrie dreigt achterop te raken

Leestijd: < 1 minuut

Nederland geniet een robuuste positie binnen de globale maakindustrie, maar staat voor uitdagingen door de hevige internationale concurrentie. Om deze gunstige positie te behouden, is een toename in investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) cruciaal, zoals benadrukt in een recent rapport van TNO.

Met slechts 2,3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) toegewezen aan O&O, blijft Nederland achter bij buren zoals Duitsland en België, waar de investeringen 3,1% en 3,5% van het BBP bedragen.

Achterstand Verminderen

TNO adviseert een verhoging van de investeringen tot minimaal 3% van het BBP. Hoewel dit geen leidende positie garandeert, helpt het wel om de huidige achterstand te verkleinen. Een stimulans voor een “innovatief klimaat” wordt ook aanbevolen om de aantrekkelijkheid van investeringen in Research en Development (R&D) te vergroten.

Binnen de Nederlandse maakindustrie blinken de elektrotechnische, machinebouw en farmaceutische…

Lees verder bij hoebeginik.nl