Nederlandse Huishoudens Blijven Flink Sparen Post-Corona

Leestijd: < 1 minuut

Nederlandse huishoudens zijn ook na de coronapandemie flink blijven sparen. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is het totaalbedrag dat Nederlanders bij hun bank hebben staan vorig jaar met bijna 15 miljard euro toegenomen tot ruim 576 miljard euro. De rentevergoeding die huishoudens ontvingen op hun spaarrekeningen nam ook toe.

De toename van de tegoeden bij Nederlandse banken in 2023 is daarmee weer vergelijkbaar met de periode voor corona. In de jaren 2013-2019 bedroeg de groei gemiddeld dik 10 miljard per jaar. Tijdens de coronajaren 2020-2022 steeg dat bedrag naar gemiddeld bijna 38 miljard per jaar. In die jaren bleef het beschikbare inkomen van de meeste huishoudens door de omvangrijke overheidssteun op peil, terwijl de lockdowns zorgden voor een daling van de consumptie.

In 2023 werd ruim 1,7 miljard euro rente bijgeschreven op spaarrekeningen. Dat is ruim drie keer zoveel als in 2022. De stijging is te danken aan de rente op spaarrekeningen,…

Lees verder bij hoebeginik.nl