Steeds meer Mensen Kampen met Mentale Problemen, dit is Waarom!

Je hoort het tegenwoordig steeds vaker: mensen die met een burn-out thuis zitten. Maar niet alleen werk-gerelateerde problematiek houdt mensen in hun greep. Al op jonge leeftijd kampen veel mensen met depressies of zelfs suïcidale gedachten. Het lijkt een teken van deze tijd te zijn. Voor de vloedgolf aan mentale problemen kun je niet direct één oorzaak aanwijzen, want meestal is het een combinatie van factoren. Toch zijn er wel zaken die nadrukkelijk een rol spelen.

Prestatiedruk

Op de eerste plaats speelt de prestatiedruk in onze maatschappij een grote rol. Het moet allemaal steeds groter, mooier en beter. Als ouder wil je dat jouw kind het beste onderwijs krijgt en zo optimaal mogelijk presteert. Maar lang niet altijd kijkt men daarbij goed naar wat het kind eigenlijk zelf het liefste zou willen. Het gevolg is vaak dat een kind moeite heeft met de aangeboden leerstof en al snel het gevoel krijgt niet aan de verwachtingen van zijn ouders te voldoen. Ook op het werk moeten we tegenwoordig vaak steeds meer doen in steeds minder tijd. Dit kan ervoor zorgen dat we te veel hooi op onze vork nemen, waardoor we onszelf uiteindelijk uitputten.

Individualisering

mentale-problemen-eenzaam

Een ander aspect is de individualisering van de maatschappij. Onze grootouders kenden vrijwel iedereen in de straat en keken ook nog echt naar elkaar om. Er was oprechte aandacht voor elkaar en in tijden van tegenspoed hielp je elkaar. Tegenwoordig staan we er veelal alleen voor en weten we amper nog wie onze buren zijn. Als je dan met iets zit, kun je nog maar bij weinig mensen terecht. Niet voor niets kozen heel wat mensen er in de afgelopen jaren voor om de opleiding Coach Intensive te gaan volgen. Zij realiseerden zich dat er meer en meer behoefte is aan mensen die in staat zijn om een ander te begeleiden door ze inzichten te geven en te laten zien welke weg ze het beste kunnen bewandelen. Een goede coach kan met gemak een dubbeldik belegde boterham verdienen.

Sociale omstandigheden

Een derde factor in dit verhaal betreft de sociale omstandigheden. Mentale problemen vinden veelal hun oorzaak in onzekerheid, tegenslag of verlies. Mensen die hun baan kwijtgeraakt zijn of door een ongeval arbeidsongeschikt raakten, zijn doorgaans eerder vatbaar voor een psychische aandoening. Ook gebrek aan financiën kan hier een rol spelen, evenals de plek waar je woont.