Laadpas ook na 2027 nog in gebruik

Willen we in de toekomst het gehele Europese wagenpark op elektriciteit hebben rijden, dan moet er nog het nodige aan de weg worden getimmerd. Gelukkig heeft het Europees Parlement deze zomer de verordening voor alternatieve brandstoffeninfrastructuur, ook wel afgekort tot AFIR, goedgekeurd. Over de lokale invulling moet nog worden onderhandeld met de lidstaten. 

Het is wel duidelijk dat er flink gaat worden geïnvesteerd in de infrastructuur voor elektrisch rijden. Zo moet er in 2025 om maximaal elke 60 kilometer een laadpunt komen. Nederland is op dit moment koploper met zo’n 90 duizend laadpalen in de EU.

Straks geen verrassingen meer aan de laadpaal.

Deze enorme uitbreiding van de elektrische infrastructuur betekent ook dat er wat kinken uit de kabel moeten worden gehaald. Eén van de grootste ergernissen van de elektrische rijder betreft het feit dat je bij de publieke laadpaal vaak geen idee hebt wat je gaat betalen. Alleen in Nederland staan er nu al een…

Lees verder bij www.apparata.nl