Koopjes in nutsbedrijven nóg interessanter na…

Nutsbedrijven zijn gevoelig voor rentestijgingen, omdat vele van hen hoge schulden hebben – en dat zie je terug in hun resultaten; die waren over het derde kwartaal beduidend minder dan in het tweede kwartaal omdat ze in het derde kwartaal een grotew klap kregen door de hogere rentekosten. Dat komt ook tot uitdrukking in de aandelenkoersen, want vergeleken met de brede Europese aandelenmarkt deed de nutssector het dit jaar tot dusver vier procent slechter.

Nou valt onder de noemer nutsbedrijven een brede waaier van ondernemingen, die de maatschappij voorzien van de basisvoorzieningen energie en (drink)water. Daarbij kun je zowel denken aan traditionele elektriciteits- en gasproducenten als aan de uitbaters van kerncentrales, windmolen- of zonne-energieparken en waterbedrijven. Dat maakt dat je soms een beetje voorzichtig moet zijn met algemene uitspraken over de hele sector.

De resultaten van de Europese nutssector over het derde kwartaal contrasteren dus scherp met die in het…

Lees verder bij www.morningstar.nl