Japanse toezichthouder wil de belasting op ‘niet-gerealiseerde winsten’ op cryptovaluta afschaffen

De Financial Services Agency (FSA) van Japan heeft aangekondigd dat ze van plan is om de regelgeving met betrekking tot cryptocurrencies zelf te beheren en heeft ze een voorstel ingediend om de belastingwetgeving met betrekking tot digitale activa te herzien.

Crypto-belastingwetgeving Herzien

Op 31 augustus heeft de Financial Services Agency (FSA) het verzoek ingediend om de crypto-belastingwetgeving te herzien. Het meest opvallende voorstel in het 16 pagina’s tellende document richt zich op het afschaffen van de eindejaarsbelasting op ‘ongerealiseerde winsten’ op crypto voor binnenlandse bedrijven. Terwijl sommige nationale wetgevingen belastingheffing pas vereisen wanneer crypto-activa worden omgezet in fiatvaluta, zijn in Japan regelmatige jaarlijkse belastingaangiften vereist.

De voorgestelde wijziging van de FSA heeft het potentieel om doorgevoerd te…

Lees verder bij newsbit.nl