Is het tijd om in waterstof te beleggen?

Waterstof groeit, zoveel is duidelijk; op basis van de prognoses van de Hydrogen Council zal waterstof in 2050 zo’n 18% van de wereldwijde energievraag voor zijn rekening nemen, wat een bijna achtvoudige toename van de omvang van de mondiale waterstofmarkt betekent. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) schat dat waterstof in 2050 10% van de mondiale energievraag zal dekken, wat een verdrievoudiging zou zijn ten opzichte van de huidige niveaus.

Waarom is er een groeiende belangstelling voor waterstof? Milieuoverwegingen zijn een van de belangrijkste redenen. Het doel van het Klimaatakkoord van Parijs is om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen om de opwarming van de aarde te helpen beperken tot minder dan 2°C ten opzichte van pre-industriële niveaus. Waterstof heeft het potentieel om de CO2-uitstoot te helpen verminderen, met name die van de transportsector.

Morningstar’s analisten verwachten dat de sterke groei in investeringen in schone…

Lees verder bij www.morningstar.nl