Huishoudens Hebben Meer Bestedingsruimte

Leestijd: < 1 minuut

Nederlandse huishoudens ervaren een stijging in hun besteedbaar inkomen, ondanks de algemene prijsstijgingen. Het CBS meldt dat deze toename vooral te danken is aan de gestegen lonen.

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in het derde kwartaal 1 procent hoger dan het voorgaande jaar, gecorrigeerd voor prijsstijgingen. Zowel werknemers als zelfstandigen zagen een hoger inkomen dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale beloning van werknemers groeide met 7,2 procent en cao-lonen met 6,3 procent. Tegelijkertijd was er een toename van 9,2 procent in belastingen en sociale premies die huishoudens betaalden.

Interessant is ook dat de hypotheekschuld in Nederland slechts met 3,4 miljard euro toenam, wat wijst op een minder sterke stijging dan vorig jaar. Dit komt overeen met de huidige trends in de huizenmarkt, waar prijzen dalen en de verkoop van woningen afneemt.

Lees verder bij hoebeginik.nl