Hoeveel spaargeld mag je hebben in de bijstand?

Leestijd: 3 minuten

Voor een bijstandsuitkering kom je in aanmerking als je onvoldoende inkomen hebt voor je levensonderhoud. Een bijstandsuitkering volgt vaak na een periode waarin een uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) is genoten. Op basis van een aantal variabele factoren, zoals leeftijd en arbeidsgeschiedenis, eindigt op een zeker moment de WW-uitkering. Dan wordt de uitkering omgezet in een Bijstandsuitkering.

Een bijstandsuitkering is in het uitkeringsgebouw een laatste vangnet. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet duidelijk zijn dat je zelf echt niet de middelen hebt om in je levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar inkomsten (zoals bij de WW) maar ook naar de vermogenspositie.

De vermogensgrens en de bepaling van het vermogen

Ieder jaar wordt de vermogensgrens opnieuw vastgesteld door de Belastingdienst. Al het vermogen boven deze grens moet eerst te gelde gemaakt worden, voordat recht op een Bijstandsuitkering…

Lees verder bij hoebeginik.nl