Hoe zit het met het recht op Arbeidskorting voor zelfstandigen?

Leestijd: 3 minuten

Iedere werkende Nederlands belastingplichtige heeft recht op Arbeidskorting. Dat betekent dat zowel mensen in loondienst als zelfstandigen (met of zonder personeel) recht hebben op deze korting.

Wat is Arbeidskorting en wanneer heb je er recht op?

Arbeidskorting is een heffingskorting, met andere woorden een aftrekpost die het belastbaar inkomen verlaagt. Daardoor vermindert het dus het uiteindelijk te betalen belastingbedrag voor de Inkomstenbelasting. Daarmee heeft het ook invloed op de afdracht van de premie voor Volksverzekeringen, die zijn immers besloten in de belastingaanslag.

Ook als zelfstandige heb je recht op Arbeidskorting. De hoogte van deze korting is afhankelijk van de inkomsten uit tegenwoordige arbeid, met andere woorden het vermindert het belastbare arbeidsinkomen van het lopende jaar.

Voor de ondernemer bestaat dit uit winst uit onderneming en startersaftrek, MKB-winstvrijstelling en eventuele ziektewetuitkeringen. Ook…

Lees verder bij hoebeginik.nl