Hoe Nederland Volksgezondheidsproblemen Aanpakt

In 2020 werd de wereld getroffen door een gezondheidscrisis. Alle gezondheidsinstanties en non-profitorganisaties stonden op hun tenen en deden er alles aan om de gezondheid van alle burgers te beschermen. En zelfs na die periode bleven ze werken om verdere ziekten of aandoeningen te voorkomen en het welzijn van miljoenen mensen te bevorderen. Nederland gebruikte zijn autoriteit op het gebied van de volksgezondheid om economische, sociale en milieuproblemen aan te pakken die verantwoordelijk waren voor een verhoogde sterfte, een afname van het welzijn en de gezondheid van mensen, en ook voor chronische en acute ziekten.

Ontwikkeling van de bezorgdheid over de volksgezondheid in Nederland

Vóór 1980 was er in Nederland nog geen sprake van bezorgdheid over de volksgezondheid. Het begon allemaal als gevolg van meerdere rapporten over ongelijkheid in gezondheid uit Engeland en enkele andere landen. Later begon de bezorgdheid over ongelijkheid in gezondheidskwesties toe te nemen en trok het de aandacht van zowel onderzoekers als politieke besluitvormers. De ‘Health for All’-campagne van de Wereldgezondheidsorganisatie versterkte deze bezorgdheid nog meer. Organisaties zoals onlinecasino hebben zich bijvoorbeeld aangesloten bij deze inspanningen op het gebied van volksgezondheid, door verantwoord spelen te promoten en initiatieven voor geestelijke gezondheid en welzijn te ondersteunen.

health

De volksgezondheid in Nederland speelt een grote rol bij het verminderen van het aantal burgers dat lijdt aan bepaalde gezondheidsproblemen, het verbeteren van hun levenskwaliteit en tegelijkertijd het besparen van geld, meer nog, bij het helpen van elke Nederlander om te gedijen en een goed leven te leiden.

Nederlandse op onderzoek gebaseerde strategie voor volksgezondheid

Om de volksgezondheidsproblemen in Nederland aan te pakken, heeft de regering een op onderzoek gebaseerde strategie aangenomen. Er is een zesjarig onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma gestart, dat een reeks van twaalf interventiestudies omvat. Politieke besluitvormers en experts moesten rond de resultaten van het onderzoek gaan zitten om te bespreken hoe effectief het beleid zou zijn. Om de sociaaleconomische kloof in de levensverwachting zonder handicap vanaf 2020 met 25% te verkleinen, introduceerde de adviescommissie van de regering een uitgebreid plan. De strategie omvat vier verschillende benaderingen gericht op het verminderen van de sociaaleconomische problemen die samenhangen met de volksgezondheid en omvatte ook 26 specifieke opties. De strategie omvatte ook 11 kwantitatieve beleidsdoelstellingen en hield rekening met andere onderzoeksinspanningen en strategieën.

Internationale invloeden en uitgaven voor gezondheidszorg in Nederland

Er kan duidelijk worden gesteld dat de Nederlandse strategie voor het aanpakken van volksgezondheidsproblemen wordt beïnvloed door vergelijkbare strategieën van andere landen, met name het Verenigd Koninkrijk, dat bekend staat om zijn strikte aanpak voor het terugdringen van gezondheidsproblemen door een beter, op feiten gebaseerd beleid. Andere landen, zoals Zweden, hebben ook een sterke aanpak om ongelijkheden op gezondheidsgebied aan te pakken. Bij deze strategieën zijn zowel onderzoekers als beleidsmakers betrokken, met een duidelijk teken dat de meeste oplossingen en aanbevelingen worden goedgekeurd en gebruikt door beleidsmakers op het gebied van gezondheid, waaronder ook professionals in de gezondheidszorg. Hoewel het beleid tot op zekere hoogte meer op lokaal niveau wordt overgenomen dan op nationaal niveau.

Nederland geeft veel uit aan gezondheidszorg. Hoewel de uitgaven aan poliklinische geneesmiddelen en medische apparatuur laag zijn, ondersteund door het beleid voor kwantiteits- en prijscontrole en ontwikkelde methoden voor de evaluatie van gezondheidstechnologie. Een groot deel van de gezondheidsuitgaven wordt gedekt door publieke fondsen, waardoor het aandeel van de out-of-pocket uitgaven laag is in vergelijking met andere landen. Ten slotte kan sinds de invoering van rookvrije werkomstandigheden worden gesproken van een levensreddend plan, aangezien het percentage rokende volwassenen en niet-volwassenen is afgenomen. Deze strategie heeft goed gewerkt bij het verminderen van de gezondheidsproblemen die samenhangen met het inademen van rook en het blootgesteld worden aan enkele van de gezondheidsproblemen die samenhangen met roken. Deze strategie was effectief omdat de gezondheid van burgers verbeterde.