Hoe de eigen bijdrage verpleeghuis voorkomen?

Leestijd: 4 minuten

Bij een opname in een verpleeghuis is het belangrijk de financiƫle situatie vooraf goed te beoordelen om een al te hoge eigen bijdrage te voorkomen. Omdat de eigen bijdrage berekend wordt aan de hand van het inkomen en het vermogen kun je met name op het gebied van vermogen voorzorgsmaatregelen nemen, vooral ook om dat een opname in een verpleeghuis in het algemeen voorzienbaar is.

Allereerst kijken we naar de berekeningsmethode van de eigen bijdrage. Daarbij wordt het verzamelinkomen van de aangifte inkomstenbelasting waarbij het vermogen uit box 3 wordt opgeteld. Het komt erop neer dat als het vermogen meer dan EUR 700.000 is, de maximale eigen bijdrage verschuldigd zal zijn. Dat is momenteel iets meer dan EUR 2.650 per maand. Deze gaat in na de eerste 4 maanden. In de eerste maanden is de maximale eigen bijdrage EUR 966 per maand.

Die EUR 700.000 lijkt erg veel, maar realiseer je dat daarin bijvoorbeeld de waarde (na aftrek van hypotheek) van het…

Lees verder bij hoebeginik.nl