Hang- en sluitwerk: leestekens

Hoe gebruik je leestekens

Waarschijnlijk vind je taal heel belangrijk. Taal is natuurlijk een serieuze zaak, maar er zitten ook leukere kanten aan. Peter van der Horst heeft daar een boek over geschreven: Taaleigenaardigheden. Onze taal – leuk en leerzaam. Het gaat niet om flauwe, dubbelzinnige woordgrapjes, maar om allerlei wat luchtiger onderwerpen. In deze reeks artikelen wil hij daar graag iets over kwijt. Deze keer over leestekens.

Laten we beginnen met de punt, ook al eindigen de meeste zinnen daar juist mee. Maar er zijn meer toepassingen van dit leesteken, bijvoorbeeld na een afkorting: nl., tel., art., e.d., a.h.w., t.g.v. Er wordt nogal eens over getwist of afkortingen als dr., drs., mr. en ir. een punt moeten krijgen. Ja, die hoort er zeker, want het gaat er niet om dat de laatste letter van de afkorting ook de laatste letter van het woord is, maar dát het een afkorting is.

Die lastige komma

En dan de komma, ongetwijfeld het lastigste leesteken. Het gaat nogal eens mis met zinnen als De…

Lees verder bij www.secretaressenet.nl