Grote pensioenfondsen kunnen pensioen volgend jaar amper verhogen

Leestijd: 2 minuten

Miljoenen Nederlanders zullen waarschijnlijk geen grote verhoging van hun pensioen zien, ondanks de verbeterde financiële positie van veel pensioenfondsen dankzij de gestegen rente. De aankondiging komt als een teleurstelling, vooral na de oproep van de Koepel Gepensioneerden voor een substantiële indexatie van de pensioenen.

Indexatie Afhankelijk van CBS Prijsindexcijfers

De beleidsrichtlijnen van de fondsen stipuleren dat beslissingen over de indexatie van pensioenen, het aanpassen ervan aan de inflatie, gebaseerd moeten zijn op de prijsindexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Recentelijk zijn deze cijfers aanzienlijk gedaald, mede door een nieuwe berekeningsmethode van het CBS. De peildatum die de fondsen kiezen voor het nemen van een besluit over de pensioenen voor het komende jaar speelt ook een cruciale rol in de mogelijke verhoging.

Variatie in Mogelijke Pensioenverhogingen

Verschillende grote pensioenfondsen…

Lees verder bij hoebeginik.nl