Gebruik liever korte woorden dan lange!

Gebruik liever korte woorden

Waarschijnlijk vind je taal heel belangrijk. Taal is natuurlijk een serieuze zaak, maar er zitten ook leukere kanten aan. Peter van der Horst heeft daar een boek over geschreven: Taaleigenaardigheden. Onze taal – leuk en leerzaam. Het gaat niet om flauwe, dubbelzinnige woordgrapjes, maar om allerlei wat luchtiger onderwerpen. In deze reeks artikelen wil hij daar graag iets over kwijt. Deze keer over woordlengte.

Gebruik liever korte woorden dan lange! Dat advies komt je vast bekend voor. In opleidingen en taaladviesboeken wordt altijd geadviseerd om lange woorden te vermijden. Een goede raad? Ja, in principe wel, maar het is toch wel iets genuanceerder. Want zijn lange woorden altijd of meestal moeilijker dan korte? Dat hangt er maar van af, want het gaat niet alleen om de lengte maar meer om de constructie van woorden.

De ‘beste’ lengte?

Net als voor zinnen is voor woorden berekend wat de ‘beste’ lengte is voor lezers met een bepaald opleidingsniveau. En net als bij…

Lees verder bij www.secretaressenet.nl