Een leven lang leren is van levensbelang

Blijf je leven lang leren

Inmiddels is het meer dan duidelijk. Onze arbeidsmarkt is volledig overspannen. En dit zal nog jaren zo blijven. Los van andere oorzaken is vergrijzing de belangrijkste oorzaak. Er zijn structureel meer banen dan mensen die een nieuwe baan zoeken. En er komen steeds meer banen waar andere opleidingen voor nodig zijn dan waar de meeste mensen voor opgeleid zijn. Een ontwikkeling die overigens al tientallen jaren geleden is voorspeld door demografen en andere minder wetenschappelijk onderbouwde toekomstvoorspellers. Maar zoals met meer onderwerpen is onze overheid er in geslaagd ook op dit onderwerp niet vooruit te regeren. Een ook in het bedrijfsleven werd niet voldoende geanticipeerd op de veranderingen in de arbeidsmarkt.

Om de crisis op de arbeidsmarkt nog enigszins het hoofd te bieden is het noodzakelijk dat werknemers hun leven blijven leren. Immers, onze maatschappij en de banen die daar bij horen veranderen in sneltreinvaart. Denk bij secretaresses bijvoorbeeld aan…

Lees verder bij www.secretaressenet.nl