ECB rentebesluit: wat kunnen we verwachten?

De eerste vergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) dit jaar zal nauwlettend in de gaten worden gehouden voor signalen van op handen zijnde monetaire versoepeling. Maar centrale bankiers hebben geprobeerd om de hoop op een omslag naar een mindere strenge houding in de Raad van Bestuur te temperen.

De financiële markten gaan er momenteel van uit dat de ECB in het voorjaar zal beginnen met het verlagen van de belangrijkste rentetarieven en dat er later in het jaar nog vier verlagingen zullen volgen; in 2024 worden verlagingen van tezamen zo’n 150 basispunten verwacht.

Er is veel gebeurd sinds de Raad van Bestuur in december besloot de rente ongewijzigd te laten op 4,5%, waarbij president Christine Lagarde verslaggevers vertelde dat de Raad “helemaal niet over renteverlagingen heeft gesproken”.

Ten eerste daalt de onderliggende inflatie. Terwijl de nominale inflatie in de eurozone in december steeg, daalde de kerninflatie met 20 basispunten tot 3,4%. De kerninflatie geeft de…

Lees verder bij www.morningstar.nl