Duurzaam Gokken bij een Casino zonder Cruks

Duurzaamheid is een hot topic en wordt te pas en te onpas ingezet in vaak verhitte discussies. Degenen die van mening zijn dat duurzaamheid een vereiste is om de aarde bewoonbaar te houden voor de volgende generaties nemen het hierin fel op tegen de groep die de opwarming van de aarde als een natuurlijk logisch verschijnsel bestempelt. Duurzaamheid is een containerbegrip geworden dat langs meerdere assen kan worden gemeten en kan worden uitgelegd. In dit artikel wordt de focus gelegd op de vraag “Is een online casino zonder Cruks een duurzame manier van gokken” De aanname dat online activiteiten doorgaans minder CO2-uitstoot met zich meebrengen dan offline-activiteiten is geen verassing. Kijkend naar het begrip duurzaamheid in relatie tot de mentale gezondheid van mensen dan zou het online casino er nog wel eens bekaaid vanaf kunnen komen.

Online casino’s zonder Cruks floreren dankzij de overheid.

Met de wet Kansspelen op afstand (Koa) heeft de overheid de deur voor online casino’s op een gereguleerde wijze geopend. Sinds april 2021 kunnen online casino’s die in bezit zijn van een door de Kansspelautoriteit uitgegeven vergunning hun spelaanbod verspreiden richting de Nederlandse consument.

In tegenstelling tot een casino zonder vergunning mogen legale aanbieders vooralsnog gerichte en ongerichte reclame aanbieden. De wet Koa moet vooral de individuele speler beter gaan beschermen. Zo zijn legale casino’s verplicht het gokgedrag van spelers nauwgezet te monitoren en bij vermoedens van problematisch handelen dienen zij spelers in te laten schrijven in het Centraal Register Uitschrijving Kansspelen, ook wel het Cruks genoemd. Ook kan een speler in het Cruks worden opgenomen door middel van een vrijwillige aanmelding. Bij zowel de verplichte als de vrijwillige inschrijving is de duur vastgesteld op 6 maanden. Gedurende die periode wordt de toegang tot fysieke en online casino’s ontnomen. Bij het Cruks uitschrijven voor het verstrijken van de verplichte periode van 6 maanden is niet mogelijk.

Een tweede belangrijke eis die de overheid stelt aan online casino’s is dat zij maatregelen nemen die excessief gokgedrag vooral niet in de hand werken. Denk hierbij aan het verbieden van bonussen tijdens het spelen en het verwerken van prop betting in het spelaanbod. Een casino zonder Cruks heeft deze verplichtingen niet en zal dan ook niet als legale aanbieder kunnen worden aangemerkt. Volgens deze casino blog kunnen Nederlandse spelers die bij buitenlandse casino’s zonder vergunning willen spelen Cruks omzeilen door zich simpelweg aan te melden bij het betreffende online casino. Dit kan ook gedurende de inschrijving bij Cruks.

land

Foto via Yves Bernardi

Een online casino heeft minder CO2 uitstoot dan een fysiek casino

Iedereen die wel eens langs een casino is gelopen of er een bezoekje aan heeft gebracht weet dat er op deze plekken niet gemaald wordt om een kilowatt meer of minder. Alle toeters en bellen worden ingezet om het de bezoekers zo veel als mogelijk naar de zin te maken. Knipperende lampjes, aanstekelijke melodietjes en andere opzwepende geluiden worden ingezet om de bezoekers aan te sporen om vooral door te blijven spelen.

Naast alle elektra dat een fysiek casino gebruikt om überhaupt in bedrijf te zijn wordt de ecologische voetafdruk nog vele malen groter wanneer er wordt gekeken naar alle bewegingen die bezoeker afleggen om naar het casino af te reizen en vervolgens weer huiswaarts te keren. Dit geldt natuurlijk ook voor het al het personeel dat werkzaam is in fysieke casino’s. Ook zij hebben ieder keer te maken met woon-werk verkeer. Vervolgens zijn er direct en indirect een hoop leveranciers verbonden aan zo’n casino in de vorm van cateringdiensten, onderhoudsbedrijven, afvalverwerkers, schoonmaakbedrijven, beveiliging et cetera.

Tenslotte bezet een fysiek casino ook fysieke vierkante meters. Deze vierkante meters zouden ook op een duurzamer manier kunnen worden ingevuld. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een klein stadspark op locaties waar nu grote casino’s gevestigd zijn.

Bijna alle genoemde niet-duurzame aspecten zoals hierboven beschreven zijn niet van toepassing op online casino’s. Hebben de online aanbieders dan helemaal geen voetafdruk? Het antwoord hierop is ‘nee’. Online casino’s kunnen alleen bestaan doordat zij als cloud based applicaties in de lucht worden gehouden door serverparken. Deze datacenters kunnen technisch gezien overal ter wereld staan, maar linksom of rechtsom zijn dit wel fysieke datacenters die ergens in een grote hal operationeel zijn. Deze datacenters gebruiken een grote hoeveelheid stroom en beslaan een groot aantal vierkante meters. De andere kant van de vergelijking is dan wel weer dat online casino’s gezamenlijk miljoenen spelers bereiken, terwijl fysieke casino’s maar een fractie daarvan verwelkomen in hun panden. Hoewel harde cijfers ontbreken mag worden verondersteld dat online casino’s vele malen duurzamer zijn. Het casino zonder Cruks komt nog steeds het meeste voor wereldwijd. Daarmee is deze categorie casino’s uiteindelijk het meest duurzaam wanneer we kijken naar CO2-uitstoot.

Duurzaamheid is meer dan CO2-reductie

Wel moet worden gesteld dat duurzaamheid verder rijkt dan CO2-uitstoot. Duurzaamheid ziet ook toe op het welzijn van de consument. Op dat vlak scoort gokken zonder Cruks weer wat minder goed dan een casino met Cruks. Dit komt met name doordat een casino met Cruks (zowel fysiek als online) zich dient te houden aan bepaalde gedragscodes die in het leven zijn geroepen om de verslavingsgevoeligheid van de individuele spelers zo min als mogelijk te voeden. Het welzijn van particulieren is een belangrijk onderwerp in de wet Koa en tevens de voornaamste reden waarom het Cruks in het leven is geroepen. Ook heeft de aanzwellende kritiek vanuit de maatschappij ertoe geleid dat er een reclameban is afgekondigd voor online casino’s met Cruks. Waar in het begin van de wet Koa er nagenoeg geen beperkingen werden opgelegd aan reclame- en marketingactiviteiten van legale online casino’s is het sinds 30 juni 2022 niet langer toegestaan om BN’ers en rolmodellen te gebruiken in reclamespotjes. Dit zou er namelijk toe leiden dat mensen te snel verleid worden om online een gokje te wagen. Daaropvolgend zijn de plannen dat er in 2023 helemaal geen ongerichte reclame mag worden gemaakt, en het gaat zelfs zo ver dat in 2024 sportsponsering door online casino’s niet langer wordt toegestaan. Deze beperkingen komen voort uit de enorme stijging van het aantal gokverslaafden. De overheid heeft weliswaar, onbedoeld, een enorme CO2-reducerende impuls gegeven aan de goksector – steeds minder mensen kiezen voor een online casino dan een fysiek casino – echter de duurzaamheid van het welzijn van de Nederlandse consument staat meer onder druk dan ooit.

casino

Foto via Greg Montani

Verkleinen van de ecologische voetdruk

Hoeveel energie fysieke casino’s gebruiken en hoe groot hun ecologische voetafdruk precies is, is lastig aan te geven. Dat casino’s hierover nadenken en allerlei maatregelen implementeren om hoger op de duurzaamheidsas te scoren blijkt wel uit de inspanning die Holland Casino doet. Door zelf zoveel mogelijk zonne-energie op te wekken, door het dak vol te zetten met zonnepanelen en goed na te denken over het recyclen van goederen, materialen en voedsel kunnen fysieke casino’s nog een grote stap voorwaarts maken. Voor online casino’s is er ook nog winst te behalen in de keuze van datacenters. Een online casino kan er bewust voor kiezen de hosting van haar servers onder te brengen bij datacenters die enkel gebruik maken van (zelf opgewekte) wind- en zonne-energie. Er zijn dus nog zeker stappen te zetten, maar de online casino’s zorgen absoluut voor een lagere ecologische voetafdruk voor de gehele sector.

Is gokken duurzaam?

Om terug te komen op de hoofdvraag van dit artikel “Is een online casino zonder Cruks een duurzame manier van gokken” blijft het antwoord twijfelachtig. Vanuit de gedachte dat het casino zonder Cruks een veel lagere ecologische voetafdruk heeft dan het fysieke casino is het antwoord ontegenzeggelijke ‘ja’. Wordt er beredeneerd vanuit het welzijn van de individuele speler is het antwoord eerder ‘nee’. Zeker omdat de overheid een reclameban heeft afgekondigd voor de legale casino’s wordt de deur weer een stuk verder opengezet voor de online kansspelen om de consument te bereiken. De overheid lijkt hier dus in een spagaat te zitten waar zij voorlopig niet uitkomt.