Drie ETF-aanvragers vinden alvast beurzen om hun product aan te bieden