Document onthult: Geen familiehuis voor de Meilandjes!


De koop is een feit, maar in de akte staat wel iets heel bijzonders…….

Tot op heden zwigen de Meilandjes in alle talen wat ze nu eigenlijk hebben gekocht. Een ding stond vast en dat is dat hun nieuwe huis in Noordwijkerhout zou komen te staan. En dat klopt, want een paar dagen geleden is de akte gepasseerd waar bekendeburen de hand op heeft weten te leggen.

OPSTA;L MEILANDJES

Het gaat om “levering recht tot opstal kavel 2”, waarvan volgens het Kadaster een koopprijs is overeengekomen van 1 euro!. Wel moet de familie een jaarlijkse retributiie betalen van 7500 euro.

VOORWAARDEN KAVEL MEILANDJES

Op dit kavel mogen de Meilandjes gaan bouwen onder de volgende voorwaarden die in de akte wordt genoemd:

“De Opstal zal zijn bestemd om te worden gebruikt als woonhuis voor privédoeleinden en bewoning door maximaal één (1) gezin, al dan niet met kinderen. Het hebben van een kantoor of praktijk aan huis is toegestaan, indien en voorzover dit binnen de…

Lees verder bij www.bekendeburen.nl