Deze Europese banken zijn weer interessant

Europese banken zijn lange tijd geen profijtelijke belegging geweest. Na de wereldwijde financiële crisis volgden jaren van ondermaatse prestaties, waardoor banken werden beschouwd als zogheten ‘value traps’; dat zijn aandelen met lage waarderingsratio’s, omdat ze onvoldoende winstpotentieel hebben.

De dalende rentetarieven en de druk van de toezichthouders tijdens de coronaperiode om kapitaalbuffers te verrhogen hebben het rendement op eigen vermogen van de banken belemmerd en hun mogelijkheden om kapitaal terug te geven aan de aandeelhouders ernstig beperkt. 

“Lage of zelfs negatieve rentes hebben de nettorentemarge de afgelopen tien jaar stevig gedrukt, omdat Europese banken geen spread konden verdienen op een aanzienlijk deel van hun deposito’s”, schrijven Morningstar-analisten Johann Scholtz, Niklas Klammer en Ben Slupecki in hun nieuwste sectorrapport over de banken.

Dit leidde tot aanzienlijke onderprestaties die het grootste deel van de afgelopen twintig jaar…

Lees verder bij www.morningstar.nl