Dekkingsbijdrage berekenen, dit moet je weten

Leestijd: 4 minuten

De dekkingsbijdrage is een kengetal waarmee kan worden gemeten in hoeverre een product bijdraagt aan dekking van de constante kosten van het bedrijf en of, en zo ja, hoeveel er wordt bijgedragen aan de winst.

Daaruit volgt dat de dekkingsbijdrage berekend wordt door van de verkoopprijs de variabele kosten af te halen. Het verschil is de dekkingsbijdrage. Variabele kosten zijn eenvoudig te herkennen, omdat ze rechtstreeks verbonden zijn aan de productievolumes.

In de praktijk gaat het om grondstoffen en andere (hulp)middelen die in het product verwerkt worden. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan de energie die nodig is om een product te maken. De dekkingsbijdrage wordt berekend als een percentage van de verkoopprijs (ex. BTW natuurlijk)

In het kader van dit artikel is het ook goed om te weten wat constante kosten zijn. Deze kosten veranderen op korte/middellange termijn niet als er meer of minder geproduceerd wordt. Daarbij kun je denken aan kosten…

Lees verder bij hoebeginik.nl